Checklista kredytowa

Checklista kredytowa

??? Jednym spośród dostępnych na rynku źródeł finansowania nieruchomości jest KREDYT HIPOTECZNY oferowany przez banki komercyjne. Zabezpieczeniem takiego kredytu jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności...