??? Jednym spośród dostępnych na rynku źródeł finansowania nieruchomości jest KREDYT HIPOTECZNY oferowany przez banki komercyjne. Zabezpieczeniem takiego kredytu jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości położonej na terytorium Naszego kraju. Kredyt hipoteczny jest najczęściej udzielany na sfinansowanie zakupu nieruchomości lub finansowanie inwestycji budowlanej.
Kredytem hipotecznym można sfinansować:
❗️? zakup nieruchomości na rynku wtórnym,
❗️? zakup nieruchomości od dewelopera,
❗️?remont (modernizację),
❗️? przekształcenie lokatorskiego prawa własności do nieruchomości w spółdzielcze własnościowe prawo do nieruchomości/prawo odrębnej własności,
❗️?wykup nieruchomości w formie przetargu albo w formie bezprzetargowej.
❗️?spłatę kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel mieszkaniowy w innym banku,
❗️? zwrot udokumentowanych, poniesionych przez Kredytobiorcę kosztów na zakup/budowę/wykończenie/remont posiadanej nieruchomości, poniesionych w ciągu ostatnich 12 lub 24 miesięcy (w zależności od banku),
❗️? budowę domu jednorodzinnego (budowa sposobem gospodarczym).
❗️?przebudowę (rozbudowę, nadbudowę) nieruchomości
❗️? adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne,
❗️? zakup działki budowlanej wraz z rozpoczętą inwestycją oraz dokończenie budowy domu jednorodzinnego przez Kredytobiorcę.

❗️❗️❗️☎️? 500 309 600 KREDYTY HIPOTECZNE ❗️❗️❗️